Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Obec Blatná Polianka
 • Sídlo: Blatná Polianka 94
 • Štatutárny zástupca: Michal Kontra
 • IČO: 00325040
 • DIČ: 2020740689
 • Bankové spojenie: 
 • Telefón: + 421 56 659 72 03
 • E-mail: blatnapolianka@lekosonline.sk
 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing.Michal Dinič
 • Tel.: 0915 868 648
 • Mail: m.dinic@azet.sk

—————————————————————————————————

Rok 2020

Rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu a kancelárie obecného úradu