Poslanci obecného zastupiteľstva

MRÁZ Stanislav

KOMARIKOVÁ Andrea

MACIK Marek

UHRINOVÁ Mária

VÁŽNY Jozef – vzdal sa mandátu poslanca 3/2020

nastúpil náhradník

VINC Martin